zabezpieczenia p.poż

Systemy p. poż. uznaje się za najważniejszy element automatyki przeciwpożarowej w budynkach. Składają się z elementów samoczynnie wykrywających pożar (m.in. czujniki dymu zainstalowane w poszczególnych pomieszczeniach) oraz urządzeń, które odbierają sygnał o alarmie i przekazują go do centrali. Z systemami sygnalizacji pożarowej często powiązane są inne systemy m. in. kontrola dostępu, oddymianie czy wentylacja.