Get Adobe Flash player

Najpowszechniejszymi urządzeniami kontroli dostępu są zamki szyfrowe oraz czytniki kart magnetycznych i zbliżeniowych. Bardziej zaawansowane technologicznie to czytniki, zamki i kontrolery biometryczne posiadające szybki i dokładny system rozpoznawania linii papilarnych. Urządzenia kontroli dostępu mogą posiadać pamięć zdarzeń, w której są rejestrowane i archiwizowane wszystkie użycia kart lub kodów oraz mogą być raportowane osobie zarządzającej systemem w postaci wydruku lub na monitorze komputera.

Nowoczesny i funkcjonalny system kontroli dostępu to nie tylko pojedyncze przejścia kontrolowane przez czytniki i karty dostępu ale całościowe rozwiązanie zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem.

Wejścia mogą dokonać tylko osoby do tego upoważnione. W odróżnieniu od klucza mechanicznego karty zbliżeniowe i chipowe są trudne do skopiowania, co daje wysoki stopień bezpieczeństwa. W razie zgubienia lub kradzieży karty wystarczy zablokować zamek kartą blokującą i wydać kolejną kartę tym samym użytkownikom.

Sprzątaczkom, konsultantom i gościom można wydawać karty tymczasowe lub o czasie dostępu wyznaczonym przez rozkład czasowy.

Wszelkie zdarzenia z poszczególnych zamków mogą być czytane i rejestrowane w komputerze centralnym. Zdarzenia te można przeglądać i drukować.